Hva skjer med bedriftens eierstruktur dersom en aksjonær/kompanjong dør?

Å sikre ønsket eierstruktur er et viktig moment i å skape trygghet for bedriftens fremtidige inntjening. Mange forretningspartnere har aksjonær-/kompanjongavtaler som regulerer samarbeidsforholdet. Ett viktig område i avtalene er å regulere hva man ønsker skal skje hvis en av aksjonærene/kompanjongene dør. Dette har sammenheng med at arvingene da vil være ny aksjonær/kompanjong.

Spørsmålsstillinger i forhold til en aksjonær-/kompanjongavtale:

  • Ivaretar avtalen kompanjongenes intensjoner ved dødsfall?
  • Skal gjenlevende aksjonærer/kompanjonger kjøpe ut arvingene eller skal arvingene inngå i bedriften som ny aksjonær/kompanjong?
  • Hvis arvingene skal kjøpes ut, til hvilken pris? •Er kapitalbehovet sikret?
  • Hva om arvingene ikke vil selge?
  • Hva hvis arvingene er mindreårige og Overformynderiet blir ny kompanjong/aksjonær?

 

Ønsker man at gjenlevende aksjonærer/kompanjonger skal kjøpe ut arvingene er det viktig at avtalen dekker dette.

For å sikre kapitalbehovet helt eller delvis til å kjøpe ut arvingene, bør man etablere en kompanjongforsikring.

Kompanjongforsikring