Med hus pluss får du dekket:

Husets verdi

Blir huset totalskadet, hjelper vi deg med å bygge det opp til samme standard som før

 

Klimavennlig tiltak

Merkostnader til klimavennlige tiltak utover de som er påkrevd

 

Håndverker- og entreprenørfeil

Gjør håndverker eller entreprenør feil, er du forsikret i opptil 10 år mot skade som følger av det

Skade fra utett våtrom

Vannskader i rom som ligger vegg i vegg eller under et utett våtrom

 

Råte- og skadedyr

Angrep fra kakelakker, veggdyr, skadeinsekter, rotter, mus, hussopp eller råte

Husforsikring