Med Kasko Pluss får du dekket:

Totalskadegaranti

Totalskades båten i løpet av dine første 3 år som eier, garanterer vi den høyeste erstatningen av enten full kjøpesum eller markedsverdi

 

Mast og stående rigg

Full erstatning uavhengig av alder

 

Drev og drivlinje

Full erstatning så lenge modellen fortsatt er i produksjon

Motor og gir

Skader på motoren helt frem til den er 10 år

 

Avbrutt ferietur

Utgifter til overnatting eller reise hvis båten stopper

 

Bagasje og løse gjenstander

Utvidet dekning i forbindelse med brann, tyveri eller innbrudd i båten

Båtforsikring